Rubriky
Uncategorized

Nová klubovna již roste před očima

Díky dobrému počasí bylo možné na začátku února zhotovit obvodové a nosné zdivo a pustit se do příprav na svázání betonovým věncem. V klubovně tak již začíná být patrná velikost jednotlivých místností, průchodů a otvorů pro okna a dveře. Hlavní vstup pro pravidelnou činnost během schůzek bude oproti původnímu likusáku přesunut na delší stranu budovy, aby lépe odpovídal její nové dispozici.

Fotogalerie: Obvodové zdivo – zima 2024

Rubriky
Uncategorized

Děkujeme za podporu sbírky!

Děkujeme všem 31 dárcům, kteří nás podpořili v proběhlé sbírce na stavbu nové klubovny. Celkem se nám díky Vám a podpoře od Skautské nadace Jaroslava Foglara podařilo vybrat 175.300,- Kč.

Rubriky
Uncategorized

Máme základy!

Po demolici původního likusového objektu, která proběhla v průběhu podzimu, a výkopových pracích se před začátkem vánočních svátků podařilo stavební firmě dokončit základy a základovou desku. V novém roce na ni navázali instalací hydroizolace a demontáží části střechy nad zděnou přístavbou, kde také bude podkrovní klubovna.

Fotogalerie: Základy – zima 2023-24

Rubriky
Uncategorized

Předání staveniště

V pátek 13. října proběhlo po předchozích jednáních se stavební firmou předání staveniště a vyklizeného likusového objektu staré klubovny.

Rubriky
Uncategorized

Výběrové řízení

V průběhu léta 2023 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, do kterého se přihlásily celkem 3 moravskobudějovické stavební firmy. Vítězem se stala firma INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Rubriky
Uncategorized

3. místo ve finálovém kole

Děkujeme za podporu v projektu ČSOB Pomáhá regionům!
Díky vám jsme vybrali 21.100,- Kč, ke kterým nám ČSOB přidá za 3. místo ještě 35.000,- Kč. Vybrané peníze nám pomohou s financováním stavby nové skautské klubovny. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby a my stěhujeme věci ze staré klubovny do nových prostor.

Rubriky
Uncategorized

Postup do finálového kola

V internetovém hlasování nás podpořilo svými hlasy téměř tisíc lidí!
Díky nim jsme postoupili do finálového kola programu ČSOB Pomáhá regionům, ve kterém bude možné náš projekt podpořit i finančně a zároveň nás přiblížit finanční podpoře i od ČSOB. Příspěvky je možné posílat na č.ú. 101 7777 101/0300 s VS 20231403 až do 9. července. Více podrobností naleznete zde: https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/2920-nova-klubovna-moravskobudejovickych-skautu

Rubriky
Uncategorized

Prováděcí dokumentace

Na konci března jsme od firmy STABO MB s.r.o. převzali vyhotovenou dokumentaci pro provedení stavby. Máme tak detailně propracované technické řešení celé stavby, specifikované materiály, přesný položkový rozpočet, technické detaily a mnoho dalšího.

Rubriky
Uncategorized

Dotace od MŠMT

Po několikaměsíčních přípravách jsme na konci srpna 2022 podali žádost o dotaci v investiční výzvě MŠMT. Před koncem roku 2022 jsme obdrželi kladné rozhodnutí a registraci našeho projektu v programu 13372 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Rubriky
Uncategorized

Projektová studie

Na základě současné i předpokládané situace ve středisku jsme naplánovali a prodiskutovali nejoptimálnější rozložení celého objektu, pro které nám architekti vytvořili v roce 2021 projektovou studii.