Harmonogram projektu

2003 – stěhování z areálu u staré plovárny do „likusáku“

2004 – 2005 – drobné opravy a zateplení celého objektu

2012 – 2013 – přístavba zděné části se zázemím pro 2 oddíly

2017 – začátek plánování rekonstrukce

2021 – vytvoření projektové studie

2022 (jaro) – získáno stavební povolení

2022 (zima) – získána dotace od MŠMT

2023 (jaro) – vytvoření detailní prováděcí dokumentace

2023 (léto) – výběrové řízení na zhotovitele stavby

2023 (podzim) – předání staveniště a zahájení stavby

Co nás čeká dále?

  • shánění dalších sponzorů
  • realizace stavby
  • kolaudace